Spring naar hoofd-inhoud

Ouderraad

Onze ouderraad bestaat uit enthousiaste en betrokken ouders. Zij vergaderen ongeveer een zestal keer per jaar in aanwezigheid van de directeur. Een keer per jaar vindt er een jaarvergadering plaats waarop verantwoording wordt afgelegd van alle activiteiten aan alle ouders.

De ouderraad organiseert allerlei leuke activiteiten voor onze kinderen en denkt mee na over de invulling en uitvoering van dit soort activiteiten. Voor iedere activiteit is een werkgroep waarin leden van de ouderraad en leerkrachten samen aan de slag gaan. 

In het schooljaar 2023-2024 hebben de volgende leden zitting in de raad:

Tamara van Cauteren (penningmeester) 

Chris Leegwater

Monique de Backere (voorzitter)

Ivo Kroes

Emma Keoghan

Danielle Esseling (secretaris)

Amanda  Henderiks

Kimberley Lavergne

Renate Eggermont

Anneke van Duisen

Janneke Thijs 

Marjolein Ocke 

De ouderraad is naast persoonlijk contact ook bereikbaar via ouderraadnobelhorst@gmail.com.