Spring naar hoofd-inhoud

Medezeggenschapsraad

Alle ouders kunnen meedenken, meepraten over de school. Dit kan via de medezeggenschapsraad. In deze raad zit een vertegenwoordiging van de ouders. Ook enkele teamleden maken deel uit van de medezeggenschapsraad. De raad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen en verleent wel of geen instemming over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. De MR van Basisschool Nobelhorst is ook vertegenwoordigd in de GMR van Stichting Katholiek Onderwijs Hulst

De samenstelling van de MR in het schooljaar 2020 -2021 ziet er als volgt uit:

Oudergeleding:

Margot Boogaert

Marc Meijs (tevens lid van de GMR)

Elise de Groot

Personeelsgeleding:

Els van Campenhout (tevens lid van de GMR)

Angelique de Beule (voorzitter)

Dinah van Overmeiren