Spring naar hoofd-inhoud

Medezeggenschapsraad

Alle ouders kunnen meedenken, meepraten over de school. Dit kan via de medezeggenschapsraad. In deze raad zit een vertegenwoordiging van de ouders. Ook enkele teamleden maken deel uit van de medezeggenschapsraad. De raad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen en verleent wel of geen instemming over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. De MR vergaderingen worden bijgewoond door de directie. 

De samenstelling van de MR in het schooljaar 2023 -2024 ziet er als volgt uit:

Oudergeleding:

Margot Boogaert

Marco Dietz

Elise de Groot

Personeelsgeleding:

Els van Campenhout 

Dinah van Overmeiren

Talitha Breepoel

 

Ook hebben we een KC raad (een kindcentrumraad) vertegewoordigd door ouders en personeel van de kinderopvang en van de school. Deze raad denkt na over gezamenlijke thema's waaraan we in ons kindcentrum werken. De vergaderingen van de raad worden bijgewoond door de leidinggevenden van school en opvang. De MR raad wordt aangevuld met de volgende mensen vanuit de kinderopvang:

Renate Eggermont (ouder)

Stephanie Kouijzer (ouder)

Cindy de Rooij(pedagogisch medewerker)