Spring naar hoofd-inhoud

In ons kindcentrum werken we in onze groepen zoveel mogelijk in verschillende niveaus. We willen graag een afspiegeling zijn van de maatschappij en kinderen niet in bepaalde groepen isoleren. We denken dat het voor ieder kind goed is om met anderen in aanraking te komen. Juist als ze niet precies zo zijn als jij. Maar voor kinderen die graag hun hersens laten kraken hebben we het Talent Atelier Pittige Projecten.  De kinderen krijgen hier zeer uitdagende werkvormen met  ingewikkelde vraagstukken en opdrachten waarbij een beroep wordt gedaan op het creatieve denkvermogen. We maken onder andere gebruik van de Pittige Plus Torens. De leerkracht, het kind en de ouder(s) kijken met elkaar of dit bij Talent Atelier past.  We letten hierbij niet enkel op leerresultaten maar zeker ook op werkhouding, interesse, motivatie en zelfstandigheid. We plakken hiervoor geen labels op een kind en doen geen extra IQ onderzoeken. Door dit extra aanbod leveren we een belangrijke bijdrage voor het meer- en hoogbegaafde kind maar kunnen zij toch ook alle sociale vaardigheden ontwikkelen in een diverse groep.  

Misschien leer je hoe je kunt schaken, een nieuwe taal spreken, hoe je een game ontwerpt of maak je brochure voor je eigen vakantiebestemming! Kun je niet wachten om dit allemaal te ontdekken en durf jij je hersens te laten kraken? Dan is dit Talent Atelier echt helemaal jouw ding. Als het goed bij je past kun je dit atelier het hele schooljaar door volgen, iedere woensdagochtend. Daarnaast kun je nog een keuze maken uit een van de andere ateliers.