Spring naar hoofd-inhoud

In ons kindcentrum werken we in onze groepen zoveel mogelijk in verschillende niveaus. We willen graag een afspiegeling zijn van de maatschappij en kinderen niet in bepaalde groepen isoleren. We denken dat het voor ieder kind goed is om met anderen in aanraking te komen. Juist als ze niet precies zo zijn als jij. Er zijn kinderen die naast het extra aanbod in de klas nog meer behoefte hebben aan uitdaging. Deze krijgen ze binnen de levelgroep. De instructie en begeleiding wordt gegeven op woensdag door juf Jessie. Zij is onze specialist hoogbegaafdheid. De kinderen krijgen hier zeer uitdagende werkvormen waar zij ook tijdens de lessen in de eigen groepen aan kunnen werken. Het gaat om ingewikkelde vraagstukken en opdrachten waarbij een beroep wordt gedaan op het creatieve denkvermogen. Het is een andere manier van werken dan in de groep. Vanaf groep 3 kunnen kinderen deelnemen aan deze groep. Als een kind hiervoor in aanmerking komt zal de leerkracht daarover met de ouders praten. We letten hierbij niet enkel op leerresultaten maar zeker ook op werkhouding, motivatie en zelfstandigheid. We plakken hiervoor geen labels op een kind en doen geen extra IQ onderzoeken. We kijken met onze ervaring en expertise naar het totaalplaatje van een kind om zo een goed aanbod te kunnen bieden. Door dit extra aanbod leveren we een belangrijke bijdrage voor het meer- en hoogbegaafde kind maar kunnen zij toch ook alle sociale vaardigheden ontwikkelen in een diverse groep.