Spring naar hoofd-inhoud

Wij mogen onszelf een gezond kindcentrum noemen, bestaande uit een gezonde kinderopvang en gezonde school. Zo kunnen we bijdragen aan de gezondheid van kinderen, het welbevinden en de schoolprestaties. Het biedt ze een betere basis voor hun verdere ontwikkeling: Kinderen die lekker in hun vel zitten, leren en werken beter. We willen kinderen bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheid bij het maken van een gezonde keuze. Het is makkelijker om jong een gezonde leefstijl aan te leren, dan op latere leeftijd een ongezonde leefstijl af te leren. In een gezond kindcentrum is het prettig leren. Kinderen en professionals gaan op een plezierige manier met elkaar om waardoor een veilig en prettig leef- en leerklimaat ontstaat. Lichamelijk actieve leerlingen scoren aantoonbaar betere leerresultaten dan hun minder fitte leeftijdsgenoten. Gezonder gedrag van kinderen draagt bij aan betere sociale vaardigheden en schoolprestaties, het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en succesvollere loopbanen. Wij doen mee aan het project fruitvriendjes en schoolfruit zodat we onze kinderen kunnen laten proeven van verschillende soorten fruit en het goede voorbeeld kunnen geven!

 

Wij hebben het themacertificaat Bewegen en Sport uitgereikt gekregen. Hiermee laten we zien dat we aantoonbaar op een goede manier werken aan Bewegen en Sport in ons kindcentrum. Ook mochten we het certificaat Welbevinden ontvangen.