Spring naar hoofd-inhoud

Wij mogen onszelf een gezond kindcentrum noemen, bestaande uit een gezonde kinderopvang en gezonde school. Zo kunnen we bijdragen aan de gezondheid van kinderen, het welbevinden en de schoolprestaties. Het biedt ze een betere basis voor hun verdere ontwikkeling: Kinderen die lekker in hun vel zitten, leren en werken beter. We willen kinderen bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheid bij het maken van een gezonde keuze. Het is makkelijker om jong een gezonde leefstijl aan te leren, dan op latere leeftijd een ongezonde leefstijl af te leren. In een gezond ki ndcentrum is het prettig leren. Kinderen en professionals gaan op een plezierige manier met elkaar om waardoor een veilig en prettig leef- en leerklimaat ontstaat. Lichamelijk actieve leerlingen scoren aantoonbaar betere leerresultaten dan hun minder fitte leeftijdsgenoten. Gezonder gedrag van kinderen draagt bij aan betere sociale vaardigheden en schoolprestaties, het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en succesvollere loopbanen. 

Wij hebben een schoolbeleid voor de snack om 10 uur en voor de lunch en het drinken. 

  • Kinderen nemen van thuis een gezonde snack mee voor tien uur, zoals fruit.
  • Kinderen nemen van thuis een gezonde lunch mee zonder extra snoep, chips etc. in de broodtrommel.
  •  Kinderen nemen een hervulbare beker mee met water, (ijs)thee of zuivel om te drinken. (We zien dat kinderen de fles graag vullen aan de tapkraan buiten en dat water drinken dan opeens best leuk en lekker is).
  •  Pakjes drinken nemen we niet meer mee, zo besparen we ook flink op afval.
  • We gaan natuurlijk niet de discussie aan over wat wel en niet gezond is, we rekenen erop dat u ook de gezondheid van uw kind belangrijk vindt.
  • Voor veel ouders is het meegeven van een gezonde trommel al een vanzelfsprekendheid, mocht dit niet zo zijn dan sturen we u een vriendelijke reminder op het moment dat er toch andere keuzes gemaakt worden

Wij zijn Beweegschool + In samenwerking met Sport Zeeland werken wij aan een goede gezonde basis op gebied van bewegen.

Bij de beweegschool gaat het om stimuleren van een actieve leefstijl onder leerlingen. Denk hierbij aan het geven van kwalitatief goede lessen bewegingsonderwijs en extra aandacht voor inactieve leerlingen. Bewegen op school brengt de kinderen een balans in spanning en ontspanning, waardoor schoolprestaties verbeteren. Plezier in buiten spelen en een groter zelfvertrouwen door bewegingsvaardigheid dragen bij aan de algemene gezondheid van opgroeiende kinderen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om kinderen die talent hebben in motorische vaardigheden, gericht door te verwijzen naar sportverenigingen in de omgeving. Het aanbieden van een breed en gevarieerd aanbod van bewegend leren, voor-, tussen- en naschoolse sport- en bewegingsactiviteiten in samenwerking met buitenschoolse beweeg- en sportaanbieders hoort bij bewegen en sporten in en rondom de school. Er is bij het concept Beweegschool, gedurende de hele dag sprake van beweging bij kinderen, waardoor een duurzame actieve leefstijl (sport, bewegen, gezondheid) gecreƫerd wordt.

Wij hebben het themacertificaat Bewegen en Sport uitgereikt gekregen. Hiermee laten we zien dat we aantoonbaar op een goede manier werken aan Bewegen en Sport in ons kindcentrum. Ook mochten we het certificaat Welbevinden ontvangen.