Spring naar hoofd-inhoud

KindRaad

We vinden het belangrijk dat onze kinderen mee mogen denken. Daarom hebben wij een KindRaad waarin vertegenwoordigers zitten van de groepen 5 t/m 8. De kinderen maken zo spelenderwijs kennis met democratische beginselen. De leden van de raad zijn vertegenwoordigers van hun klas- en schoolgenoten. Ze ervaren dat ze meetellen, dat ze serieus genomen worden en bij de schoolorganisatie horen. De betrokkenheid en de verantwoordelijkheid van de kinderen wordt hierdoor vergroot. De kinderen leren realistische en haalbare doelen te stellen. Daarnaast leren ze luisteren, vergaderen, onderhandelen, samenwerken en terug te koppelen. De kinderen hebben al heel wat taken op zich genomen waarvan zij dachten dat het beter kon.