Situering van de school

De school ligt in de Dullaertwijk, waarin een 1200 woningen staan. Het eerste gedeelte van de wijk, een 800-tal woningen, is in de periode 1963 - 1975 tot stand gekomen. Het tweede gedeelte van de wijk, het plan Hooghuis, is gebouwd tussen 1973 en 1988.

De school is gebouwd in 1971 in de voor die tijd geldende uitgangspunten van moderne architectuur nl. een plat dak en veel licht. Dit geeft de school een bepaalde openheid en vreugde. In de loop der jaren zijn er diverse aanpassingen verricht om de school te laten voldoen aan de eisen van de huidige tijd.

De school heeft een speeltuin voor de leerlingen van de onderbouw en drie grote speelplaatsen. 

Binnen onze school is er ook plaats voor de dagopvang, peutergroep en BSO van de Tivoli.  
De school ligt in de directe omgeving van het cultureel – en sportcentrum Den Dullaert, waar ook de gymnastieklessen voor de groepen 3 t/m 8 plaats vinden.