Schooltijden

Een kwartier voor aanvang van de lestijden worden de toegangshekken tot de school geopend en kunnen de kinderen op de speelplaats (8.15 uur en om 12.45 uur). Er is dan toezicht op het plein.

Voor de groepen A /B /C zijn er inlooptijden waarbij ouders hun kind 's morgens vanaf 8.15 uur in de klas kunnen brengen. U kunt op dit moment kleine dingen met de juf bespreken. Voor andere dingen willen we u vragen om een afspraak te maken zodat de leerkracht voldoende tijd heeft voor u.  ’s Middags mogen deze kinderen vanaf 12.45 uur op het grote onderbouwplein worden gebracht. De juffen zijn hier dan aanwezig.

Dit zijn onze schooltijden:

maandag 8.30 - 11.45      13.00- 15.15

dinsdag 8.30 - 11.45        13.00 - 15.15

woensdag 8.30- 12.00

donderdag 8.30 - 11.45    13.00-15.15

vrijdag 8.30 - 11.45         13.00 - 15.15