Schooltijden

Een kwartier voor aanvang van de lestijden worden de toegangshekken tot de school geopend en kunnen de leerlingen op de speelplaats (8.15 uur en om 12.45 uur). Dan is er ook toezicht. Wanneer de leerlingen eerder naar school komen, mogen ze nog niet op de speelplaats omdat er dan nog geen toezicht is.

Voor de groepen 1- 2 zijn er "inlooptijden" waarbij ouders hun kind 's morgens een kwartier voor schooltijd in de klas kunnen brengen. ’s Middags geldt ook voor de leerlingen van de groepen 1-2 dat we buiten blijven op de speelplaats onder toezicht van een of meerdere leerkrachten.

We willen u vriendelijk verzoeken ervoor te zorgen dat kinderen op tijd op school zijn zodat de leerkracht direct met de les kan beginnen. 

Ochtend Middag
Maandag 8.30-11.45 u. 13.00-15.15 u.
Dinsdag 8.30-11.45 u. 13.00-15.15 u.
Woensdag 8.30-12.00 u. groep 1 t/m 8 vrij
Donderdag 8.30-11.45 u. 13.00-15.15 u.
Vrijdag 8.30-11.45 u. 13.00-15.15 u. groep 1 t/m 4 vrij