Ouderraad

Onze ouderraad bestaat uit enthousiaste en betrokken ouders. Zij vergaderen ongeveer een zestal keer per jaar in aanwezigheid van de locatieleider en een of meerdere leerkrachten. Een keer per jaar vindt er een jaarvergadering plaats waarop rekening en verantwoording wordt afgelegd van alle activiteiten aan alle ouders en waarop de hoogte van de ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar wordt vastgesteld. 

De ouderraad organiseert allerlei leuke activiteiten voor onze kinderen en denkt mee na over de invulling en uitvoering van dit soort activiteiten. Voor iedere activiteit is een werkgroep waar leden van de ouderraad en leerkrachten samen aan de slag gaan. 

In het schooljaar 2018-2019 hebben de volgende leden zitting in de raad:

Daniella van Poorten-Segers

Tamara van Delft

Monique de Baeckere

Judith van de Vijvere 

Renate Beek

Nataschja Malefason

Esther de Kind

Bianca van den Hoven

De ouderraad is naast persoonlijk contact ook bereikbaar via ouderraadnobelhorst@gmail.com.