Op onze school wordt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd van 15 euro per kind. 

Deze bijdrage is vrijwillig! De ouderraad gebruikt deze bijdrage voor allerlei activiteiten die voor de kinderen van onze school georganiseerd worden. 

Hier kunt u de brief vinden voor de ouderbijdrage van het schooljaar 2019-2020.