Voor- en naschoolse opvang

BSO "Tivoli/Nobel"

In de groep wordt een niet-schoolse sfeer nagestreefd en de groep is ingericht naar de behoeften van de schoolgaande kinderen. In de woonkamer kunnen de kinderen samen spelen, eten en drinken. Er is een ruime keuze aan spel en - knutselmateriaal alsmede computer- en audiomateriaal. De kinderen hebben zowel binnen als buiten de ruimte om met kameraadjes te spelen en om individueel te spelen. Er worden dagelijks activiteiten aangeboden, waar de kinderen aan mee kunnen doen. In overleg met groepsleiding, bestaat de mogelijkheid dat de kinderen worden begeleid met hun huiswerk.

Dus volop speelplezier en begeleiding voor de kinderen na school. Voor de ouders bieden wij de zekerheid dat zij hun kinderen met een gerust hart en onder goede voorwaarden aan de BSO toe kunnen vertrouwen. U betaalt alleen voor wat u afneemt of reserveert.

U kunt ons bereiken door te mailen naar info@detivoli.nl