Peutergroep Tivoli-Nobel

Een goede start voor uw kind Een goede start voor uw kind begint bij een goede opvang en bij onze peutergroep, waar uw kind zich echt spelenderwijs kan ontwikkelen. 

Fundament voor de toekomst

De peutergroep van De Tivoli-Nobel biedt kinderen de mogelijkheid om vrienden te maken voor het leven en om een goed fundament te leggen voor hun toekomst. Ons aanbod richt zich uiteraard op de belangrijkste ontwikkelgebieden: taal, rekenen, motoriek, creativiteit en sociaal emotionele ontwikkeling. En daarnaast vinden wij het vooral van belang dat kinderen dingen zelf leren doen zodat ze met steeds meer zelfvertrouwen en vaardigheden in de wereld kunnen staan. Stapje voor stapje en met hulp van ons!

Uniek

Uniek in ons peuteraanbod is dat peuters spelenderwijs Engels leren op onze peutergroep. We werken daarvoor samen met een native speaker. Dat is van wezenlijk belang omdat jonge kinderen als geen ander de taalklank zo optimaal kunnen overnemen. Ook hebben wij 2x per week peutergym in een volledig op deze leeftijd aangepaste gymzaal, omdat bewegen heel belangrijk is. Het is gezond, we stimuleren een juist motorisch ontwikkeling bij de kinderen en vooral erg plezierig!

Gerichte aandacht

De peuterjuffen observeren, begeleiden en stimuleren de kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden en werken daarvoor met een erkend voor- en vroegschools educatieprogramma. We werken met kleine groepen waarbij maximaal 8 kinderen begeleid worden door 1 juf.

Peuter-kleuterplein

Voor de oudste peuters hebben wij in samenwerking met de school Nobelhorst een speciale groep ontwikkeld. Onder leiding van de peuter- en kleuterjuf spelen de oudste peuters samen met de kleuters en worden uitgedaagd met meer ontwikkelingsgerichte activiteiten. Zo zorgen wij ook voor een naadloze overgang naar de kleutergroep, zodat de kinderen geen kostbare tijd meer kwijt zijn met wennen aan een nieuwe omgeving. En geven we de kinderen dus de beste start!

Kom gerust vrijblijvend langs Als u met uw peuter wilt komen kijken dan kan dat uiteraard altijd en bent u van harte welkom. Er is tevens doorlopend opvang mogelijk gedurende de hele dag op onze locatie. Neemt u daarvoor aub contact op met info@detivoli.nl of belt u met 0114-311941.