Hier kunt u onze vernieuwde schoolgids vinden. 

In het kort kunt u hier lezen wat wij kinderen willen bieden:

Wij gaan uit van de gedachte: ieder kind heeft het recht om met plezier naar school te komen en zich naar eigen kunnen te ontwikkelen. We willen daarbij het systeem passend maken voor het kind en niet het kind passend voor het systeem. We geloven dat respect, ruimte, rust en regelmaat een positieve bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van een kind.

Als we uitgaan van de gedachte dat (de ontwikkeling van) het kind centraal staat moeten we ons aanbod hierop passend maken.  Dit geldt ook voor kinderen die een snellere ontwikkeling doormaken en/of meer verdieping nodig hebben. We willen daarbij een afspiegeling zijn van de maatschappij en groepen kinderen niet isoleren. In ons kindcentrum heeft ieder het recht zich veilig en fijn te voelen. Wij denken dat lekker in je vel zitten een voorwaarde is om je optimaal te kunnen ontwikkelen. We vinden het belangrijk om in ons pedagogisch klimaat een heldere doorgaande lijn te hebben zodat kinderen zich in iedere ruimte in en rond ons gebouw fijn voelen. 

We willen onze kinderen voorbereiden op hun toekomst. Wie zien het als onze plicht om kinderen niet enkel te scholen in kennis maar ook te werken aan de 21e eeuwse vaardigheden. Aandacht te hebben voor samenwerken, creativiteit en communicatie. We gaan daarbij uit van de gedachte dat kinderen niet enkel leren op een stoel achter een tafeltje. Kinderen leren altijd en overal. Die ruimte willen wij bieden, in ons lokaal, in het gehele gebouw en op ons plein. We willen gebruik maken van de mogelijkheden die coöperatieve activiteiten, bewegend leren en de inzet van ICT bieden.

Ook gaan wij uit van het idee dat ieder kind wel ergens goed in is. Die talenten mogen kinderen op onze school ontdekken. We willen daarom verschillende lessen en activiteiten aanbieden, onder schooltijd maar ook na schooltijd.