Hier kunt u onze vernieuwde schoolgids vinden. 

Wij gaan uit van de gedachte: ieder kind heeft het recht om met plezier naar school te komen en zich naar eigen kunnen te ontwikkelen. We geloven dat respect, ruimte, rust en regelmaat een positieve bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van een kind. We willen daarbij een afspiegeling zijn van de maatschappij en groepen kinderen niet isoleren. In ons kindcentrum heeft ieder het recht zich veilig en fijn te voelen. Wij denken dat lekker in je vel zitten een voorwaarde is om je optimaal te kunnen ontwikkelen. We vinden het belangrijk om in ons pedagogisch klimaat een heldere doorgaande lijn te hebben zodat kinderen zich in iedere ruimte in en rond ons gebouw fijn voelen. We willen onze kinderen voorbereiden op hun toekomst. Wie zien het als onze plicht om kinderen niet enkel te scholen in kennis maar ook te werken aan vaardigheden die zij nodig hebben voor de toekomst. We gaan daarbij uit van de gedachte dat kinderen niet enkel leren op een stoel achter een tafeltje. Kinderen leren altijd en overal. Die ruimte willen wij bieden, in ons lokaal, in het gehele gebouw en op ons plein. Op onze school mag je goed onderwijs verwachten als het gaat om de hoofdvakken rekenen en taal. Daarnaast bieden we een breed aanbod aan andere lessen en activiteiten. We hebben extra aandacht voor muziek, bewegen, techniek en gezonde voeding.